...HISTORIE ....  A CO UŽ PROBĚHLO  .......  AKCE USKUTEČNĚNÉ V MINULÝCH LETECH .......

ZavzpomínejteSeznam dlouhodobě plánovaných akcí SRPŠ - školní rok 2019 - 20

28. 9. 2019

Ženy ženám (KD)

23.11. 2019

Kateřinský bál, sobota 23.11.2018, KD Horní Moštěnice od 20h,  vstupné 60 Kč, Kateřiny vstup  ZDARMA

1.12. 2019

Rozsvícení Vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark 2019, od 15 hod., Kulturní dům

20.3. 2020

Josefovský ples, KD Horní Moštěnice od 20h

30.5. 2020

Dětský den (Zámecká zahrada Horní Moštěnice + KD)

  

  !!    KATEŘINSKÝ BÁL 2019  -  hraje ELIXIR, tentokrát ve stylu "BLACK and WHITE   !!

23.11.2019 od 19 hod., KD Horní Moštěnice


!!    ŽENY ŽENÁM, sobota 28.9. 2019, KD Horní Moštěnice    !!

!!    DĚTSKÝ DEN 2019,   sobota 1.6. 2019 od 14-22 hod,  Zámecká zahrada H.Moštěnice  !!

  !!    JOSEFOVSKÝ PLES 2019,   sobota 15.3. 2019 v KD H. Moštěnice, hrají ROKY  !!

  !!   KATEŘINSKÝ BÁL 2018  -  tentokrát ve stylu "PRVNÍ REPUBLIKA  !!

24.11.2018 od 19 hod., KD Horní Moštěnice

Školní rok 2018 - 2019

Výroční zpráva spolku_23.10.2018

Zpráva kontrolní a revizní komise_22.10.2018

Dopis SRPŠ pro rodiče žáků - školní rok 2018-2019

Dopis SRPŠ ze dne 5.9.2018 pro rodiče žáků - školní rok 2018-2019


!!    DĚTSKÝ DEN 2018,   sobota 2.6.2018 od 14-22 hod,  Zámecká zahrada H.Moštěnice  !!


  !!    JOSEFOVSKÝ BÁL 2018,   sobota 17.3.2018 v KD H. Moštěnice, hrají ROKY  !!

POZOR - přidány fotografie z Kateřinského bálu 2017 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Kateřinského bálu 2017... zde jen pár náhledů, plná fotogalerie - viz link:

Plná fotogalerie z Kateřinského bálu 2017 se nachází zde


  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, VÁNOČNÍ JARMARK

Neděle 3.12.2017 od 15 do 19 hod. , KD Horní Moštěnice

  !!  KATEŘINSKÝ BÁL 2017  -  tentokrát v pyžamu !!

25.11.2017 od 19 hod., KD Horní Moštěnice

Výroční zpráva spolku ze dne 3.10.2017 za minulý šk. rok 2016-17

3.10.2017

Vydána Výroční zpráva spolku za minulý šk. rok - přidána do sekce Dokumenty, nebo k nahlédnutí/stažení zde:

Seznam dlouhodobě plánovaných akcí SRPŠ - školní rok 2017-18

25.11.2017

Kateřinský bál 2017, hraje: ELIXIR,  KD Horní Moštěnice od 19 hod., vstupné 60 Kč, Kateřiny vstup  ZDARMA

3.12.2017

Rozsvícení Vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark 2017

17.3.2018

Josefovský ples 2018, KD Horní Moštěnice

2.6.2018

Dětský den 2018, Zámecká zahrada Horní Moštěnice

Dopis SRPŠ ze dne 5.9.2017 pro rodiče žáků - školní rok 2017-2018

(pro zvětšení lze rozkliknout nebo odkaz zde)

!!    DĚTSKÝ DEN 2017,   sobota 3.7.2017 od 14-22 hod,  Zámecká zahrada H.Moštěnice  !!

!!    JOSEFOVSKÝ BÁL 2017,   sobota 18.3.2017 v KD H. Moštěnice, hraje SPEKTRA  !!

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, VÁNOČNÍ JARMARK

Neděle 27.11.2016 od 15 do 18 hod. , KD Horní Moštěnice

!!  KATEŘINSKÝ BÁL 2016  -  ve stylu jeans !!

19.11.2016 od 20 hod., KD Horní Moštěnice

Výroční zpráva spolku ze dne 13.9.201613.9.2016

Vydána Výroční zpráva spolku za minulý šk. rok - přidána do sekce Dokumenty, nebo k nahlédnutí/stažení zde:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolek rád přijme sponzorské dary od soukromých i komerčních subjektů. Abychom předešli zneužití jména spolku, vydáváme na každý dar potvrzení.

U darů, jejichž hodnota přesahuje 2000 Kč, je sepsána smlouva o poskytnutí daru. Předem děkujeme za Vaši podporu.

Seznam dlouhodobě plánovaných akcí SRPŠ - školní rok 2016-1719.11.2016

Kateřinský bál 2016 (tentokrát v JEANS STYLU),  KD Horní Moštěnice

27.11.2016

Rozsvícení Vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark 2016

18.03.2017

Josefovský ples 2017

03.06.2017

Dětský den 2017, Zámecká zahrada Horní Moštěnice

Dopis SRPŠ ze dne 6.9.2016 pro rodiče žáků - školní rok 2016-2017

(pro zvětšení lze rozkliknout)

Fotografie z Dětského dne 2016 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Dětského dne 2016:

Plná fotogalerie z Dětského dne 2016 se nachází v databázi fotografií 2016 - přejdi zde:

!!   Tradiční a oblíbený Dětský den 2016 se bude konat v sobotu dne 4.6.2016

od 14 hod. v Zámecké zahradě Horní Moštěnice  !!

Fotografie z Josefovského plesu 2016 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Josefovského plesu 2016:

Plná fotogalerie z Josefovského plesu se nachází v databázi fotografií 2016 - přejdi zde

!    JOSEFOVSKÝ BÁL 2016, sobota 14.3.2016 v KD H. Moštěnice, hraje DANDY BAND   !

Seznam dlouhodobě plánovaných akcí SRPŠ pro šk. rok 2015-2016


12.10.2015

Schůze SPRŠ, místo konání: salonek OÚ H.Moštěnice v 18 hod.

18.11.2015

Dopis SRPŠ pro rodiče ze dne 18.11.2015 pro školní rok 2015-2016, odkaz zde:

21.11.2015

Kateřinský bál 2015, KD H.Moštěnice

29.11.2015

Rozsvícení Vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark 2015

19.03.2016

Josefovský ples 2016

04.06.2016

Dětský den 2016, Zámecká zahrada Horní Moštěnice


ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, VÁNOČNÍ JARMARK

Neděle 29.11.2015 od 15 do 18 hod. , KD Horní Moštěnice

!!!    KATEŘINSKÝ BÁL 2015  - v retro stylu !!!

21.11.2015 od 20 hod., KD Horní Moštěnice

Dopis SRPŠ ze dne 18.11.2015 pro rodiče žáků - školní rok 2015-2016

(pro zvětšení lze rozkliknout)CO UŽ PROBĚHLO ..........  AKCE USKUTEČNĚNÉ V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015

!!!    Dětský den 2015, dne 6.6.2015 od 14 hod., Zámecká zahrada H. Moštěnice  !!!

Zápis ze schùze SRPŠ ze dne 27.1.2015 - přejdi zde do sekce DOKUMENTY:

       - obsahuje mj. informace o volbě nového předsedy, místopředsedy, pokladníka a členù revizní komise

       - zaèátek funkčního období novì zvoleného vedení SRPŠ je od 1.7.2015

       - novou předsedkyní SRPŠ byla jednomyslnì zvolena p.Jana Faitová                

       - novou místopředsedkyní SRPŠ byla jednomyslně zvolena p. Věra Danišová

       - novým pokladníkem SRPŠ byla jednomyslně zvolena p.Kateřina Jandová

       - členy revizní komise byly zvoleny p. Monika Havránková, Edita Drozdová a D.Macejková


Pamìtní list: Pamětní list pro SRPŠ udìlený ZO ČSZ se sídlem v H.Moštěnici ku příležitosti 45. výročí založení organizace


Fotografie z Josefovského plesu 2015 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Josefovského plesu 2015:Plná fotogalerie z Josefovského plesu 2015 se nachází v databázi fotografií 2015 - pøejdi zde

!   JOSEFOVSKÝ BÁL 2015, sobota 14.3.2015 v KD H. Moštìnice, hraje ELIXIR  !

Fotografie z Kateřinského plesu 2014 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Kateřinského plesu 2014:

Plná fotogalerie z Kateøinského plesu 2014 se nachází v databázi fotografií 2014 - pøejdi zde

!   KATEŘINSKÝ BÁL 2014, sobota 22.11.2014 v KD H. Moštìnice, hraje ELIXIR !

!  Mikulášská nadílka + Rozvícení obecního stromu 2013, neděle 1.12.2013 od 16 hod. !


CO UŽ PROBĚHLO ..........  AKCE USKUTEČNĚNÉ V PŘEDMINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014


Fotografie z Josefovského plesu 2014 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních akce - a to Josefovského plesu 2014:

Plná fotogalerie z Josefovského plesu 2014 se nachází v databázi fotografií 2014 - pøejdi zde

!!!   Josefovský ples 2014, sobota 22.3.2014 v KD H. Moštìnice, hraje ELIXIR  !!!

Fotografie z Kateřinského plesu 2013 a Mikuláše 2013 !!

Do galerie fotografií byly přidány fotky z posledních dvou akcí - a to Kateřinského plesu 2013 a Mikuláše 2013

Plná fotogalerie z Kateřinského plesu 2013 se nachází v databázi fotografií 2013 - pøejdi zde

Plná fotogalerie z Mikuláše 2013 se nachází v databázi fotografií 2013 - pøejdi zde

!  Mikulášská nadílka + Rozvícení obecního stromu 2013, neděle 1.12.2013 od 16 hod. !


!!!   Kateøinský bál 2013, sobota 23.11.2013 v KD H. Moštìnice, hraje ELIXIR  !!!Dopis od předsedkyně SRPŠ H.Moštěnice pro rodiče dětí v ZŠ a MŠ ze dne 17.9.2013

Fotografie z Josefovského plesu 2013 a Dětského dne 2013 !!

Do galerie fotografií byly přiidány fotky z posledních dvou akcí - a to Josefovského plesu a Dětského dne 2013

Plná fotogalerie z Josefovského plesu 2013 se nachází v databázi fotografií 2013 - přejdi zde

Plná fotogalerie z Dìtského dne 2013 se nachází v databázi fotografií 2013 - přejdi zde

!!  DÌTSKÝ DEN 2013, sobota 1.6.2013, Zámecká zahrada, hraje DJ Vači  !!

!  JOSEFOVSKÝ PLES, sobota 16.3.2013, KD H.Moštěniceš, hraje ELIXIR  !

!   Mikulášská nadílka 2012, nedìle 2.12.2012 v 16:00 hod. u stromu vedle KD !

! Kateřinský bál 2012, sobota 24.11.2012 v KD H. Moštěnice, hraje ELIXIR !

Fotografie z Josefovského plesu 2012 !!

Podívejte se na fotografie z Josefovského plesu 2012. Letos se náš tradiční ples výjimečně podařil - počánaje profesionálními ukázkami společenských  tanců prezentovanými samotnými manžely Šrámkovic, přes opět vynikající kapelu BIG MIK (kterou nerozhodily ani průběžné exploze balónkù se vzrùstající teplotou v sále) až po pùlnoční finální vypuštění  zbylých balónkù ze sítí dolù na parket - však posuďte sami.

Plná fotogalerie z Josefovského plesu 2012 se nachází v databázi fotografií 2012 - přejdi zde

Podìkování za finanèní příspìvek na lyžaøský výcvikový kurs 2012

Zaslala p. uč. Mgr. Hana Pecová - vedoucí LVK konaného v 02/2012.

(www.zshornimostenice)


SRPŠ v H.Moštěnici v médiích -  Moštěnský zpravodaj 1/2012

Napsali o nás v médiích - Moštìnský zpravodaj 1/2012

(www.hornimostenice.cz)


Pro zvìtšení - klikni na náhledy)

!!!   Josefovský ples 2012 !!!  17.3.2012 v KD Horní Moštìnice, hraje BIG MŽIK

Fotografie z rozsvícení Obecního vánočního stromu spojeného s Mikulášskou nadílkou 2011 !!

Podívejte se na fotografie z rozsvícení Obecního vánoèního stromu spojeného s Mikulášskou nadílkou 2011. V porovnání s loòským supermrazem letos bylo daleko tepleji. Nicménì nálada byla vynikající a to zejména díky vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, které statečně vystoupily i před černočernými čerty. Odměnou kromě malé Mikulášské nadílky jim byl i závěrečný mikulášský ohňostroj.

Plná fotogalerie z Mikulášské nadílky 2011 se nachází v databázi fotografií 2011 - přejdi zde

Fotografie z KB 2011 !!

Podívejte se na fotografie z letošního Kateøinského bálu 2011. Letos se náš tradièní bál opìt podaøil, pøedtanèení mìlo - jak jinak - obrovský úspìch (školní taneèní kroužek a bøišní taneènice z Isandy), však posuïte sami. Po skonèení bálu všichni hosté chválili neèekanì výbornou skupinu ELIXIR, která pøispìla k pohodovému veèeru - na Kateøinském bálu v H.Moštìnici hrála vùbec poprvé a zajistila si tak perfektní reklamu do budoucna.  

Plná fotogalerie z Mikulášské nadílky 2010 se nachází v databázi fotografií 2010 - pøejdi zde

!!!   Mikulášská nadílka 2011, nedìle 4.12.2011 v 16:00 hod. u stromu vedle KD !!!

!!!   Kateøinský bál 2011, sobota 26.11.2011 v KD H. Moštìnice, hraje ELIXIR

Fotografie z DD 2011 - Návštìva Lednického areálu

Podívejte se na všechny fotografie z návštìvy Lednického areálu konané v rámci netradièního pojetí tradièního Dìtského dne 2011.

Plná fotogalerie z DD 2011 (Lednický areál) se nachází v databázi fotografií 2011 - pøejdi zde

!!!    DÌTSKÝ DEN 2011 !!!   28.5.2011 - tentokrát zcela netradiènì

Pro zvìtšení - klikni na na tyto náhledy a spustí se proklikávací galerie)

Fotografie z Josefovského plesu 2011 !!!

Podívejte se na fotografie z Josefovského plesu 2011.

Letos se náš tradièní  ples opìt podaøil, pøedtanèení mìlo rovnìž obrovský úspìch (electric-buggie-man a krásné westernové taneènice s principálem - však posuïte sami.

Plná fotogalerie z Josefovského plesu 2011 se nachází v databázi fotografií 2011 - pøejdi zde

!!!   Josefovský ples 2011 !!!  19.3.2011 v KD Horní Moštìnice, hraje BIG MŽIK

SRPŠ v H.Moštìnici v médiích

- Moštìnský zpravodaj 1/2011


Napsali o nás v médiích - Moštìnský zpravodaj 1/2011

(www.hornimostenice.cz)


Pro zvìtšení - klikni na na tyto náhledy a spustí se proklikávací galerie)

PODÌKOVÁNÍ SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H.Moštìnici

za darování hraèek, jejichž sbìr probìhl v prùbìhu Dìtského dne 11.9.2010


Kliknutím na náhled si mùžete pøeèíst podìkování vedení dìtského zaøízení Klokánek-Dlouhá Louèka se sídlem v Olomouci za vìnování hraèek, jejichž sbìr se provádìl v prùbìhu Dìtského dne 11.9.2010.

My všichni za SRPŠ jsme velmi moc rádi, že tyto darované hraèky udìlaly radost i dalším dìtem, o které se Klokánek stará.


Klokánek je zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, kam jsou umístìny dìti, které z nìjakého dùvodu nemohou být ve své vlastní rodinì. Dìti u nás setrvávají po dobu, dokud si rodièe nevyøeší svoji situaci (napø. zajistí si nové bydlení, upraví si finanèní podmínky). Jsou jistì i pøípady, kdy není možné, aby se dítì do své biologické rodiny vrátilo, protože bylo prokázáno napøíklad týrání, zneužívání … Tyto dìti potom odchází do náhradní rodiny.

Fotografie z rozsvícení Obecního vánoèního stromu spojeného s Mikulášskou nadílkou 2010 !!!

Podívejte se na fotografie z rozsvícení Obecního vánoèního stromu spojeného s Mikulášskou nadílkou 2010. Z fotografií èiší mráz, chlad a zima, jelikož venkovní teplota bìhem rozsvícení stromu byla okolo -13 °C !!. Nicménì nálada byla vynikající a to díky vystoupení dìtí ze ZŠ, které nejen zazpívali, ale  zahráli i témìø profesionální divadelní pøedstavení.  Horký (spíše teplý) svaøáèek taky nikomu neuškodil, ovšem po závìreèném mikulášském ohòostroji jsme se stejnì všichni tìšili zpìt do tepla.

Plná fotogalerie z Mikulášské nadílky 2010 se nachází v databázi fotografií 2010 - pøejdi zde

!!!  Rozsvícení obecního stromu s Mikulášskou nadílkou

4.12.2010 16:00 - 18:00 , nám. Dr. M.Tyrše v H.Moštìnici  !!!

MÉDIA a naše SRPŠ pøi ZŠ v Horní Moštìnici

Napsali o nás - o SRPŠ v Horní Moštìnici  - v médiích. (Nové Pøerovsko - deník ze dne 3.12.2010)

Fotografie z Kateøinského plesu 2010 !!!

Podívejte se na fotografie z Kateøinského plesu 2010. Letos se tento ples opìt podaøil, úèast sice nebyla nejvyšší, ale všichni pøítomní si pøešli na své, u baru se netvoøily fronty a opìt se povedla i tradièní popùlnoèní balonková dupací show, ve které se mohli vyøádit všichni ti, kteøí tøeba v tombole nic nevyhráli - však posuïte sami.

Plná fotogalerie z Kateøinského bálu 2010 se nachází v databázi fotografií 2010 - pøejdi zde

!!  Kateøinský bál 2010 - 20.11.2010 v KD Horní Moštìnice  !!!

Host veèera - vystoupí umìlecký soubor bøišních taneènic Isanda Oriental Dance (www.isanda.cz)


Fotografie z DD 2010 !!!

Podívejte se na fotografie z Dìtského dne 2010. Poøadatelé mìli obavy z poèasí,  nakonec bylo sice pod mrakem, nicménì ale nepršelo a úèast dìtí byla pomìrnì hojná (pøedáno 136 kartièek), jen rodièù pøišlo trochu ménì než obvykle.

Netradièní soutìže na sportovní téma, malování na oblièej od paní uèitelek, skákací hrad, soutìže na parketu, výletní moštìnický vláèek, bohatá tombola, kde vyhrála každá kartièka - to vše se extrémnì povedlo a díky brzkému setmìní i tradièní diskotéka s DJ Male Frog mohla zaèít daleko døíve než v létì. Však kouknìte se zde na pár fotografií.

Plná fotogalerie z Dìtského dne 2010 je rozdìlena na dvì èásti (15-18 hod. a 18-23 hod.) a nachází se v databázi fotografií 2010 - pøejdi zde.

!!!   DÌTSKÝ DEN 2010  !!!

 11.9.2010, Zámecká zahrada Horní Moštìnice !!

Snad nám již bude pøát poèasí. Pùvodnì plánový termín konání DD 2010 dne 22.5.2010 musel být zrušen s ohledem na povodnì. Uvidíme, jak se DD poøádaný v záøí podaøí.

Fotografie z Valentýnského plesu 2010 !!!

Podívejte se na fotografie z Valentýnského plesu 2010. Letos se tento ples opìt podaøil, a to nejen kvùli historicky nejvyšší návštìvì, skuteènì bohaté tombole, ale i díky popùlnoèní balonkové dupací show, ve které se mohli vyøádit všichni ti, kteøí tøeba v tombole nic nevyhráli - však posuïte sami.

Plná fotogalerie z Valentýnského plesu 2010 se nachází v databázi fotografií 2010 - pøejdi zde

!!!  Valentýnský ples 2010 - 13.2.2010 v KD Horní Moštìnice   !!!


!!!  Mikulášská nadílka 2009 - 4.12.2009 v KD Horní Moštìnice  !!!

!!!  Kateøinský bál 2009 - 21.11.2009 v KD Horní Moštìnice  !!!

KØEST LOGA SRPŠ - Dìtský den 2009

V prùbìhu konání Dìtského dne 2009  za úèasti vzácných hostù a mnoha celebrit z Moštìnického prostøedí probìhl slavnostní køest nového loga našeho SRPŠ - viz následující  fotografie.


Naše pøedsedkynì Ilona Janèíková dùkladnì pokropila nové logo vyhotovené ve dvou inverzních podobách šumivým šampaòským a ve své slavnostním projevu na pódiu podìkovala všem èlenùm a sympatizantùm, kteøí se zúèastnili by jediné akce organizované SRPŠ za pomoc, podporu a ochotu udìlat pro obec i dìti více, než se musí.

Fotogalerie z DD 2009 v Horní Moštìnici se nachází v databázi fotografií 2009 - pøejdi zde

Fotogalerie z DD 2009 v Horní Moštìnici na webu DJ Simense (www.djsimens.cz) - pøejdi zde

!!!   DÌTSKÝ DEN 2009   !!!   23.5.2009 v Zámecká zahrada H. Moštìnice

!!!  DISKOTÉKA - OLDIES !!! 23.5.2009 v Zámecká zahrada H. Moštìnice

!!!   Valentýnský ples 2009 - 14.2.2009 v KD Horní Moštìnice !!!


Mikulášská nadílka 2008 - 5.12.2008 v KD Horní Moštìnice

Kateøinský bál 2008 - 22.11.2008 v KD Horní Moštìnice  

DD 2008 -

Dìtský den 2008 se bude konat dne 7.6.2008 v Zámecké zahradì

Dìtský den 2008 se bude konat tentokrát v duchu „Veèerníèka“

Ples SRPŠ 2008

Dìtský den 2007

Ples SRPŠ 2007

DÌTSKÝ DEN 2006