ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)Informace ohledně posuzování jednotlivých žádostí

Otázka :

Škola, resp. učitelé ze školy či školky zažádají SRPŠ o příspěvek na konání či organizaci nějaké akce. Některé příspěvky SRPŠ schválilo, některé však nikoliv. Jak se o schválení rozhoduje, jaká jsou kritéria ?

Odpověď :

 • O (ne)schválení rozhodují vždy členové Výboru SRPŠ hlasováním. Statistiku hlasování má k dispozici předseda SRPŠ.

 • Detaily ohledně žádostí o příspěvek, schválení či neschválení lze prostudovat v odpovídajícím zápisu ze schůze.


Otázka :

Škola, resp. učitelé ze školy či školky zažádají SRPŠ o příspěvek na konání či organizaci nějaké akce. Některé příspěvky SRPŠ schválilo, některé však nikoliv. Jak se o schválení rozhoduje, jaká jsou kritéria ?

Odpověď :

 • O (ne)schválení rozhodují vždy členové Výboru SRPŠ hlasováním. Statistiku hlasování má k dispozici předseda SRPŠ.

 • Aby se proces schvalování zprůhlednil, budou vytvořena jasně definovaná interní pravidla určující, na co se budou poskytovat finance a na co nikoliv.

 • Detaily ohledně žádostí o příspěvek, schválení či neschválení lze prostudovat v samostatné kategorii - přejdi zde

Otázka :

Po vesnici se vždycky říkávalo, že příspěvky SRPŠ jdou učitelkám na kávu popř. i na zákusky.

Jedna paní také povídala, že prý z příspěvků SRPŠ jsou hrazeny účty v místních pohostinstvích během schůzí Výboru SRPŠ ?  Jak to tedy vůbec je ?

Odpověď :

 • Musím Vás s úsměvem zklamat - peníze školy a peníze SRPŠ jsou dvě naprosto oddělené věci. Toky finančních prostředků školy kontroluje zřizovatel.

 • Za hospodaření SRPŠ je odpovědný hospodář sdružení - ten je kontrolován revizní komisí a posléze předkládá svou zprávu Výroční schůzi SRPŠ.

 • Příspěvky SRPŠ, zisky z akcí SRPŠ i následné toky finančních prostředků jsou bohužel přesně evidovány, takže zde není žádný prostor pro nějaké manipulace a následná populistická odhalení.

 • Jelikož naše SRPŠ si může - na rozdíl od jiných - dovolit veškeré dokumenty veřejně publikovat, asi tento fakt vezme vítr z plachet některým škarohlídům či tzv. věčným stěžovatelům.

 • Jelikož krédem našeho SRPŠ je transparetnost a informovanost, veškeré dokumenty SRPŠ jsou plně veřejné - k nahlédnutí či ke stažení v kategorii "DOKUMENTY".

 • O toku finančních prostředků z fondu SRPŠ vždy rozhoduje schůze Výboru SRPŠ hlasováním. Detaily o schválených (neschválených) návrzích (resp. protinávrzích), statistikách hlasování, jsou obsaženy v daném zápisu ze schůze Výboru SRPŠ - k stažení zde.

Otázka :

Co já - jako rodič mající dítě na ZŠ v Horní Moštěnici - mám z nějakého SRPŠ ?

Odpověď :

 • Moje dítě bude chtít po mě méně peněz na všelijaké ty školní akce či pomůcky.

 • Fond SRPŠ totiž přispívá nemalými částkami na schválené školní akce, školní potřeby a pomůcky. popř. na jiné akce související s hlavními cíli školy.

 • Setkám se s podobně postiženými rodiči, kteří jsou ochotni ve svém volném čase a bohužel zadarmo  udělat něco pro školu svých dětí.

 • Pocit z podařené akce (plesy, Den dětí) je dlouhotrvající, teplý a příjemný.

Otázka :

Jakou finanční, popř. hmotnou odměnu obdržím, když se zúčastním přípravy nějaké akce SRPŠ ?

Odpověď :

 • Jak je definováno ve stanovách občanského sdružení, aktivity v SRPŠ jsou dobrovolné a bohužel bezplatné. Veškerý zisk z akcí je určen na potřeby dětí v ZŠ - viz úvod.
 • Jediným hmotným pozitivem je eventuální rozdělování zbylých studených řízků po plese a jejich odkup za nákupní ceny. To musí stačit.

Otázka :

Kdo v tom SRPŠ teda vůbec je - ať vím, do čeho jdu. Na některé moštěnické tváře jsem totiž alergický.

Odpověď :

 • Seznam všech členů Výboru SRPŠ se nachází zde.

Otázka :

Kde můžu vidět stanovy, účetnictví, výroční zprávy, zápisy ze schůzí SRPŠ ?

Kdo rozhoduje o tom, co se z těchto peněz pořídí ? Kam tedy ony peníze jdou ?

Odpověď :

 • Kompletní hospodaření, stav pokladny, výroční zprávy a zápisy ze schůzí Výboru SRPŠ se nacházejí zde.
 • O možném toku peněz SRPŠ do jednotlivých akcí či potřeb školy rozhoduje schůze Výboru SRPŠ hlasováním. Detaily o schválených (neschválených) návrzích (resp. protinávrzích), statistikách hlasování, jsou obsaženy v daném zápisu ze schůze Výboru SRPŠ - k stažení zde.

Komplikované otázky s právním podtextem, které budou co nejdříve předsedou SRPŠ odpovězeny:

Otázka :

Musím platit příspěvky SRPŠ ? Rodič být nemusím, maximálně jsem tak ještě zákonný zástupce a přítel školy ?? Tak to už vůbec ne.

Otázka :

Jaký je další postup v případě nezaplacení (prodlení či odmítnutí) příspěvků SRPŠ ?

Otázka :

Můžu být jako jako pasivní člen Výboru SRPŠ nějak vyloučen či zbaven hlasovacího práva ? Nechce se mi celý víkend něco organizovat, sedět do rána na plese atd. Radši bych jenom mluvil a rozhodoval tak nějak od stolu.

Odpověď :

Všechny tyto situace budou podrobně řešeny v nových spolkové stanovách dle nového OZ Občanský zákoník č.89/2012 Sb.(stáhnou zde).


Stanovy spolku dle nového Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. musí obsahovat alespoň:

   ·      název spolku, který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“ a musí odlišovat spolek od jiné osoby, přičemž název nesmí být klamavý;

   ·      sídlo spolku, ve stanovách postačí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku;

   ·      účel spolku;

   ·      určení statutárního orgánu a určení, kdo je jeho prvním členem;

   ·      práva a povinnosti členů spolku, popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.


Na otázky se pokusila odpovědět :

Jana Faitová, předseda SRPŠ při ZŠ a MŠ v H.Moštěnici