ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)SRPŠ při ZŠ v Horní Moštěnici


  Občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní Moštěnici" historicky vzniklo 10.02.1992 na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální seznam občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (dále jen „sdružení“) se nachází zde na webu Ministerstva vnitra ČR.

Toto občanské sdružení zatím nevlastní identifikační číslo organizace (IČO), jelikož vzniklo před 1. lednem 2001. V tomto seznamu je IČO uvedeno jen u sdružení vzniklých po 1. lednu 2001, kdy jeho přidělování přešlo do působnosti Ministerstva vnitra.


**************************************************************************************************************************

Jelikož v současné době je již v platnosti dlouho očekávaný nový občanský zákoník NOZ Občanský zákoník č.89/2012 Sb.(stáhnou zde), revizní komise sdružení doporučila podstatně aktualizovat stanovy dle tohoto předpisu (zejména dle § 214 až 268) a provést registraci spolku do spolkového rejstříku.


Stanovy spolku dle nového Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. musí obsahovat alespoň:

   ·      název spolku, který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“ a musí odlišovat spolek od jiné osoby, přičemž název nesmí být klamavý;

   ·      sídlo spolku, ve stanovách postačí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku;

   ·      účel spolku;

   ·      určení statutárního orgánu a určení, kdo je jeho prvním členem;

   ·      práva a povinnosti členů spolku, popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.


  Kompletní hospodaření SRPŠ, finanční bilance příjem-výdej jsou zveřejněny zde.

  Kompletní hospodaření, stav pokladny, výroční zprávy a zápisy ze schůzí Výboru SRPŠ se nacházejí zde:

  Organizační strukturu, seznam členů a personální obsazení vrcholných orgánů sdružení lze nalézt zde.

  Databáze nejčastěji kladených otázek a odpovědí (FAQ) související s činností SRPŠ, je umístěna zde


A na co je toto sdružení vůbec dobré, jaká je jeho činnost ?

 

  "SRPŠ" při ZŠ v Horní Moštěnici se snaží rozvíjet a finančně zabezpečovat činnosti, které samozřejmě souvisí s hlavními cíli školy, ale na jejich finanční zajištění již nejsou či nemohou být použity finanční prostředky od zřizovatele školy.


  Fondu SRPŠ bylo vždy využíváno k podpoře studijních, školních i mimoškolních aktivit žáků školy, můžeme však do svého účetnictví  oficiálně přijímat také sponzorské příspěvky a granty.


  Rovněž dalším posláním tohoto občanského sdružení je hájit zájmy dětí a rodičů, vidět souvislosti takříkajíc z druhého břehu, spolupracovat se zaměstnanci školy a učiteli a finanční podporou pomáhá zlepšovat studijní podmínky žáků.


Musíme zde zdůraznit, že naše SRPŠ zdaleka nežije jen z příspěvků SRPŠ (tj. z peněz rodičů) jak si mnoho občanů možná myslí, ale díky ziskům z jednotlivých akcí je vysoce výdělečné a může si dovolit finančně zabezpečovat mnoho aktivit našich dětí ve škole i mimo školu. Jak je patrné z hospodaření za poslední roky, příspěvky SRPŠ tvoří pouze 19-20% z celkového příjmu SRPŠ !!!

Průhlednost, dostatek informací a jasné formulace - nejlepší argumenty proti :


  dlouholeté osobní nevraživosti

  klasické vesnické zášti a hospodským pomluvám

  informacím typu "JPP" (jedna paní povídala)

  univerzálním stěžovatelům a domácím pseudoprávníkům


Základním motivem "SRPŠ" při Základní škole v Horní Moštěnici je snaha o maximální transparentnost, informovanost a jasné formulace. Proto na tomto webu najdete detailní informace o veškerém dění v SRPŠ - najdete zde detailní výroční zprávy, zápisy, přesné specifikace toho, jak byly všechny tři finanční zdroje SRPŠ (tj. příspěvky SRPŠ-peníze rodičů, peníze vydělané na akcích SRPŠ a sponzorské dary, granty, projekty) investovány, co bylo za ně pořízeno či zajištěno.

Jiná občanská sdružení takto detailní informace často běžně nezveřejňují - málokdo totiž chce, aby mu bylo viděno až takříkajíc do kuchyně. Potenciální zájemce o informace odbydou tvzením, že požadované dokumenty jsou k nahlédnutí na požádání.

A právě tento laxní přístup k informovanosti pak snadno může vytvářet dojem, že něco je opět neveřejné, něco je lidem zamlžováno či přímo utajováno.


Předseda SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při Základní škole v Horní Moštěnici má dlouholetrou historii. V novodobé historii nezáviděníhodnou roli předsedy SRPŠ zastávaly tyto nadšenkyně :


  Vladimíra Zmarzliaková (1990 - 1996)

  Pavlína Vadurová (1998 - 2006)

  Ilona Jančíková (2006 - 1.7.2015)

  Jana Faitová (1.7.2015 - .....)