UPOZORNÌNÍ !!!         UPOZORNÌNÍ !!!    

Tyto fotografie byly transformovány na malé rozlišením kvùli možnému kriminálnímu zneužití (fotomontáže). Pøesto pokud výjevy na zveøejnìných fotografiích narušují nìèí osobnostní integritu, prosím obrate se webmastera, vybrané fotografie budou staženy.

Po naètení celé (!) webové stránky se kliknutím na jakoukoliv fotografií spustí proklikávací obrázková galerie.

  • Kateøinský bál 2010, galerie 19-23 hod. (23 fotek)

  • Kateøinský bál 2010, galerie 23-02 hod. (30 fotek)