UPOZORNÌNÍ !!!         UPOZORNÌNÍ !!!    

Tyto fotografie byly transformovány na malé rozlišením kvùli možnému kriminálnímu zneužití (fotomontáže). Pøesto pokud výjevy na zveøejnìných fotografiích narušují nìèí osobnostní integritu, prosím obrate se webmastera, vybrané fotografie budou staženy.

Po naètení celé (!) webové stránky se kliknutím na jakoukoliv fotografií spustí proklikávací obrázková galerie.

  • Josefovský bál 2013 - PRÙBÌH PLESU

  • Josefovský bál 2013 - "FOUR ROSES"

  • Josefovský bál 2013 - PØÍPRAVA PLESU